سیمای جغتای {جُغَه تای. یعنی تیرانداز} www.joghatay1414.ir

معرفی تصویری طبیعت وشهر جغتای. هرکه را مهر وطن در دل نباشد کافر است معنی حب الوطن فرموده پیغمبراست !

نمای پاییزی در جغتای

آقا گل !
سیمای جغتای {جُغَه تای. یعنی تیرانداز} www.joghatay1414.ir معرفی تصویری طبیعت وشهر جغتای. هرکه را مهر وطن در دل نباشد کافر است معنی حب الوطن فرموده پیغمبراست !

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.

نمای پاییزی در جغتای

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: جغتای نمای پاییزی ایران iranphotopicturepostur

تاريخ : دو شنبه 20 آذر 1396 | 20:50 | نویسنده : آقا گل ! |

چه زود خاطره می شویم !!

تاريخ : چهار شنبه 30 فروردين 1396 | 11:2 | نویسنده : آقا گل ! |

فصل زیبای برگ ریزان جغتای

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: جغتای خراسان رضوی ایران عکس چشم انداز منظره وییو زمستان برف خیابانتصاویر زیبا قشنگ باحال پاییز و طبیعت

تاريخ : جمعه 20 اسفند 1395 | 21:18 | نویسنده : آقا گل ! |

فصل شتا در جغتای

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: جغتای خراسان رضوی ایران عکس چشم انداز منظره وییو زمستان برف خیابان

تاريخ : سه شنبه 17 اسفند 1395 | 16:18 | نویسنده : آقا گل ! |

جغتای در بهمن 95

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: جغتای عکس زمستان بهمن برف بلوار ایران خراسان رضوی irankhorasan razavijoghataypicturephotonature

تاريخ : دو شنبه 2 اسفند 1395 | 11:35 | نویسنده : آقا گل ! |

طبیعت زیبای پاییزی جغتای 1

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: عکس تصویر چشم انداز پاییز زیبا قشنگ ویو برگ ریزان جغتای خراسان رضوی ایرانiranjoghatay photopictur

تاريخ : پنج شنبه 9 دی 1395 | 22:36 | نویسنده : آقا گل ! |

گشتی در دنیای زمستانی بی زمستان جغتای!

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: جغتای خراسان ایرانjoghataykhorassanirannaturepic

تاريخ : چهار شنبه 29 بهمن 1393 | 23:30 | نویسنده : آقا گل ! |

نام این گیاه باتلاقی را میدانید چیست؟لطفا در نظرات اعلام فرمایید

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: جغتای خراسان رضویایرانعکس طبیعت joghataijoghatayphotonaturepicturegardenirankhorasan

تاريخ : پنج شنبه 13 شهريور 1393 | 10:35 | نویسنده : آقا گل ! |

مرد خواهم زین هوا در آب نپرد! روزه دارد پس نرد!!.

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: عکسطبیعت جغتایخراسان رضوی ایرانjoghatayirankhorasanimagenature,photo

تاريخ : پنج شنبه 2 مرداد 1393 | 20:1 | نویسنده : آقا گل ! |

دلچسب بود یاد زمستان بهاری در تموز رمضانی !.

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: عکسخیابان بلوار جغتایخراسان رضوی ایرانjoghatayirankhorasanimagenature,photo

تاريخ : پنج شنبه 19 تير 1393 | 23:41 | نویسنده : آقا گل ! |

اردیبهشت 93 در طبیعت جغتای!.

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: جغتای خراسان رضوی ایران طبیعتاردیبهشتphoto picturemay aphrileirankhorasan razavijoghatayjoghatainature

تاريخ : پنج شنبه 8 خرداد 1393 | 19:9 | نویسنده : آقا گل ! |

اردیبهشت در طبیعت جغتای !.

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: عکسطبیعت جغتایخراسان رضوی ایرانjoghatayirankhorasanimagenaturephoto

تاريخ : سه شنبه 9 ارديبهشت 1393 | 15:41 | نویسنده : آقا گل ! |

تقدیم به سربازانی که همیشه سرافراز شدند!.

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: عکسی از سرباز وطن سربازایرانوطن پاسدار

تاريخ : شنبه 30 فروردين 1393 | 10:59 | نویسنده : آقا گل ! |

وقتی قلبها سنگ میشود و چشمه اشک ما خشک ! دل ابرها نیزسخت میشودو سنگ خارا!.

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: سد زرقان کمایستان بارندگی کمبود باران سرریزشدن سدهاایرانخراسانجغتای

تاريخ : پنج شنبه 28 فروردين 1393 | 1:6 | نویسنده : آقا گل ! |

کولاک شهرداری جغتای در ساختن المانهای بهاری 2

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: جغتایالمان بهار تصویر بزرگترین سماور قوری جهان ایران خراسان رضوی

تاريخ : دو شنبه 4 فروردين 1393 | 20:30 | نویسنده : آقا گل ! |

بزرگترین سماور و قوری جهان المان بهاری در شهر جغتای !.29/12/92

 

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: جغتایالمان بهار تصویر بزرگترین سماور قوری جهان ایران خراسان رضوی

تاريخ : جمعه 1 فروردين 1393 | 20:6 | نویسنده : آقا گل ! |

دوران خوش بچگی در آغوش طبیعت !.

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: عکستصویرطبیعتبرهگوسفندایرانخراسانجغتایnatureiranjoghataykhorasan R

تاريخ : شنبه 17 اسفند 1392 | 6:20 | نویسنده : آقا گل ! |

شب های خیال انگیز؛دیدنی,زیبا,رنگی و نورانی بلوارهای جغتای در شب بارانی بهمن ! 28.11.92

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: شب های جغتای شبهای شاعرانه جغتای شبهای ملهم تصویری از شب بارانیایران جغتایخراسان joghatayiran picture

تاريخ : یک شنبه 11 اسفند 1392 | 14:18 | نویسنده : آقا گل ! |

تاسوعای حسینی در جغتای 1392

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: جغتای عکستصویرنماخیابانمیدانبلوارایرانتاسوعا عاشوراTASOAAASHORA karma photos in iran photoiranjoghatay

تاريخ : چهار شنبه 22 آبان 1392 | 15:13 | نویسنده : آقا گل ! |

نسل جدید اسیر تکنولوژی یا تکنولوژی اسیر نسل ششم انقلاب!

 

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: جغتای تصویرعکس نسل ششم انقلاب اسلامی ایراننماjoghataygoghataiphotopicturevistaviewvisionsightoutlooklandscapeobjectprospectspectacleimagefacephantomsquareforumaimscope

تاريخ : دو شنبه 25 شهريور 1392 | 23:54 | نویسنده : آقا گل ! |

جغتای نمایی از خیابان امام خمینی-ره- حدافاصل سه راه سجاد-چهارراه صادرات 2-92

 

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: ایران جغتای تصویرعکسنماjoghataygoghataiphotopicturevistaviewvisionsightoutlooklandscapeobjectprospectspectacleimagefacephantomsquareforumaimscope iran

تاريخ : دو شنبه 25 شهريور 1392 | 23:38 | نویسنده : آقا گل ! |
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 151 صفحه بعد
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.